Kyvyt Esiin

Kyvyt Esiin -tilaisuudet ovat avoimet kaikille 2-3 vuotiaille puoli- ja täysverisille ratsuhevosille sekä ratsuponeille. Tilaisuuksissa arvioidaan hevosen hyoyt ja askellajit, mutta karsintatilaisuudet eivät ole kilpailu vaan opastus- ja koulutustilaisuus, jossa omistajalla ja yleisöllä on mahdollisuus muodostaa käsitys hevosen taipumuksista ja kehitysnäkymistä.

Karsinatilaisuudet järjestetään eri puolilla Suomea maalis-toukokuussa. Tilaisuuksien parhaat askallaji- ja estehevoset (pistekeskiarvo vähintään 7,75) pääsevät finaaliin, joka järjestetään syksyllä 2021. Ikäluokat arvioidaan erikseen.

Karsinta koostuu kullakin paikkakunnalla kahdesta eri tilaisuudesta, joista kummassakin arvioidaan hypyt, mutta vain jälkimmäisessä askellajit. Ensimmäisellä kerralla hevosen estesuorituksesta annetaan suullinen arvio, toisella kerralla sekä este- että askellajisuorituksesta annetaan myös kirjallinen arvio ja pisteet. Huom! Hevosen täytyy osallistua kumpaankin arviointitilaisuuteen voidakseen päästä askellaji- ja/tai estefinaaliin.

3-vuotiailla Kyvyt Esiin askellaji- ja estekoe ovat osa FWB-yhdistyksen 3-vuotistestiä.

Kyvyt Esiin -finaaliin voi päästä vain FWB-/SRP-kantakirjan pääosastoon merkitty hevonen tai poni, joka polveutuu jalostukseen hyväksytystä oriista tai joka on ensirekisteröity FWB-kantakirjaan hyväksyttyyn ulkomaiseen kantakirjaan. Kevään karsintatilaisuuksiin voidaan ottaa myös muita ratsuhevosia ja -poneja, jos paikkakunnalla on tilaa. Huom: Vain Hippoksen tietokantaan reksiteröity hevonen tai poni ei voi osallistua finaaliin.

Hevosia ja niiden omistajia ei vakuuteta järjestäjän toimesta. Tilaisuuksiin osallistuminen tapahtuu hevosen omistajan ja kaikkien asianosaisten omalla vastuulla. Tilaisuuksissa noudatetaan SRL:n doping-määräyksiä sekä soveltuvin osin kilpailusääntöjä.