Rolf Harrysson Simonsén föddes i Borgå 1931 som äldsta son till Harry Simonsén och hans hustru Nanny (född Borup).

Rolf studerade vid Högre Svenska Lantbruksläroverket i Åbo och utdimitterades som agrolog år 1951. Han var en utåtriktad och social sällskapsmänniska och detta ledde till att det under studietiden knöts många livslånga vänskapsband. Rolf gifte sig med Ebba Wolff och de fick fyra barn Agneta, Camilla, Harry och Ben.

Efter några år i affärslivet övertog Rolf, efter sin far, skötseln av Savijärvi gård. På den tiden fanns det både ladugård och svinhus i samband med det traditionella jordbruket. Hästavel hade emellertid alltid också förekommit på Savijärvi och hästintresset var medfött hos Rolf som i sina unga dagar deltog i travtävlingar med gårdens hästar.

I början av 1960-talet var hästaveln mycket liten i Finland vad det gällde varmblodiga ridhästar. Arabstoet Kanareika kom år 1961 från Sovjetunionen i utbyte mot kvigor och hästaveln på gården tog en ny och starkare inriktning. Mjölkkor och slaktsvin fick emellertid småningom ge vika för den expanderande hästverksamheten på Savijärvi.

1966 blev Rolf Simonsen ordförande för ”Hästavelsförbundet för varmblodsavel i Finland rf”. Den posten innehade han ända till 1979. För att uppmuntra den inhemska aveln importerade Rolf tillsammans med Eva Wrede, förbundets konsulent, år 1967 först 12 st avelston från Sverige och senare utökades antalet till totalt 25.
Rolf arbetade flitigt för Hästavelsförbundets utveckling och tillsammans med Eva Wrede fick de av Finlands Lantbruksministerium i uppdrag att registrera samtliga i Finland varande ridhästar och ponnyer. Flera tusen kilometer kördes och totalt registrerades 558 hästar samt 147 ponnyer.

År 1968 importerads avelshingsten Logik till Savijärvi som lämnade totalt ca 50 avkommor. Rolf bidrog även till att Förbundet kunde hyra avelshingstar från de europeiska stamböckerna för en betäckningssäsong och på detta sätt få en större bredd på genstammen. 

Utställningsverksamheten och stamboksföringen av var en viktig del av Förbundets verksamhet och utländska gästdomare var ofta inbjudna till dessa tillfällen. Under Rolfs tid som ordförande växte antalet födda föl i Finland flerfalt. Kvaliteten och blodslinjerna blev samtidigt allt mer internationella. Rolf talade flera språk och kunde därför lätt upprätthålla kontakten och samarbetet med alla Europeiska avelsförbund. För att öka antalet ridhästar i landet, bidrog Rolf själv med att importera totalt 200 ridhästar från såväl Sverige, Polen och Sovietunionen.
Hästaveln utvecklades som sagt vidare hela tiden. Förutom Logik kom avelshingstarna Escargot, See Löwe, Labyrint**, Argwohn II och Arioso att stämpla gårdens verksamhet samt avelsmål, vars verksamhet har varit omfattande. På Savijärvi har ca 350 föl fötts till denna dag och av dem bär ca 200 prefixet ”SG”.

För 50 år sedan, 1970, hölls de första populära och omtyckta sommaridlägren på Savijärvi. Med sköna terrängritter, dressyr och hopplektioner och kusliga spökhistorier i herrgårdmiljön blev lägren i kärt minne hos en massa ungdomar. Ebba och Rolf upplät sitt hem generöst och såg till att alla trivdes. Ett år senare grundades ridföreningen ”Husarryttarna”.

Åren 1991 – 1993 var Rolf ordförande och 1994 ordinarie medlem för ”Ridhäst- och ponnyutskottet”, (Finlands Hippos organ för ridhäst och ponnyaveln i Finland.)

Rolf kan med rätta kallas ”körsportens fader i Finland”. Han introducerade nämligen spannkörningen som sportgren i Finland och arbetade ivrigt för dess spridning i landet samt utvecklande av tävlingsverksamheten.

Därtill kunde Rolf vara stolt över sina egna barns framgångar inom körsporten dels med själv uppfödda hästar. Kronan på verket var kanske SG Oberon som med Arja Mikkonen som kusk vann det första världsmästerskapet för enbet (en häst framför vagnen) samt den yngsta sonens ”Driver of the Year Award” som det internationella förbundet belönar årligen den internationellt framgångsrikaste kusken. 1997 valdes Rolf med rätta av Finlands Ryttarförbund till ”Årets uppfödare”. Som bevis och erkännande för sitt enorma arbete och insatser i den inhemska aveln, kallades Rolf till hedersordförande i FWB-föreningen (tidigare Ridhästavelsförbundet) samt det faktum att Rolf som den enda ridhästavelsmänniskan, fått mottaga Finska Hippos förtjänsttecken i guld. Härtill kommer ännu Finlands Ryttarförbunds förtjänsttecken i guld, den gyllene sporren samt utnämnandet till hedersmedlem.

Rolf var en född auktoritet. Han var empatisk och hade ett stort hjärta i vilket det rymdes både stora och små. Han delade frikostigt med sig av sin kunskap och vinklade problem ur flera olika perspektiv. Han var rakryggad och stod för sina ord, alltid villig att ställa upp då det behövdes och tänkte på allt och alla och ofta med ”glimten i ögat”. Många är de praktikanter inom jordbruks- och hästhushållningen och ryttare som genomfört sin praktiktid på Savijärvi och via detta fått ta del av Rolfs kunnande. Förutom sitt stora intresse för hästar och hästavel var Rolf jordbrukare till kropp och själ. Ännu under sina sista dagar intresserade han sig för hur vårbruket framskrider på Savijärvi.

Rolf värnade om traditioner och släkten. Familjen runtom honom den allra viktigaste fasta punkten i hans liv.
Sina största tragedier mötte Rolf då hans äldsta son, Harry, omkom tragiskt i en olycka år 1993 samt hustrun Ebbas bortgång för 10 år sedan. Det finaste beviset på den fantastiska sammanhållning Rolf hade förmågan att bygga upp är att alla barn med familjer bor på gården.

Rolf sörjes närmast av barnen Agneta, Camilla och Ben med familjer samt barnbarn och barnbarnsbarn
Hästaveln och hästsporten saknar Rolfs rakhet och ”sisu”, allt vad han stod för och representerade. Han lämnade ett stort tomrum efter sig. Tack Rolf för allt du gav.

Maria Möller, Håkan Wahlman

 

Rolf Harrysson Simonsén syntyi Porvoossa vuonna 1931 Harry Simonsénin ja hänen puolisonsa Nanny (syntyjään Borup) vanhimpana poikana.
Rolf valmistui agrologiksi vuonna 1951 opinahjonaan Högre Svenska Lantbruksläroverket Turussa. Hän oli ulossuuntautunut seuraihminen, ja opiskeluaikana syntyikin monia elinikäisiä ystävyyssuhteita.
Rolf meni naimisiin Ebba Wolffin kanssa, ja perheeseen syntyi neljä lasta: Agneta, Camilla, Harry ja Ben.
Muutama vuosi kului liike-elämässä, kunnes Rolf otti vastuulleen Savijärven kartanon isänsä jälkeen. Perinteisen maanviljelyn ohella tilalla oli navetta ja sikala. Savijärvellä oli jalostettu pitkään myös hevosia. Rolfilla oli niihin synnynnäinen kiinnostus, ja nuorena hän osallistui tilan hevosilla ravikilpailuihin.
Lämminveristen ratsuhevosten kasvatus oli Suomessa hyvin vähäistä 1960-luvun alkupuolella. Arabitamma Kanareika saatiin vuonna 1961 Neuvostoliitosta vaihtokauppana hiehoista, ja hevosjalostus sai uuden ja vahvemman suunnan.
Lypsylehmät ja siat saivat väistyä laajenevan hevostoiminnan alta Savijärvellä.
Rolf Simonsénista tuli Hevosjalostusliitto Lämminverisiitosta varten ry:n puheenjohtaja vuonna 1966, ja hän jatkoi tehtävässä vuoteen 1979.
Kotimaisen hevoskasvatuksen edistämiseksi Rolf toi vuonna 1967 yhdessä Eva Wreden Ruotsista 12 jalostustammaa, ja myöhemmin määrä kasvoi 25:een.
Rolf kehitti aktiivisesti Hevosjalostusliiton toimintaa, ja maatalousministeriö antoi hänelle ja Eva Wredelle tehtäväksi rekisteröidä kaikki Suomessa olevat ratsuhevoset ja ponit. Tuhansien kilometrien ajomatkojen jälkeen kirjoihin saatiin 558 hevosta ja 147 ponia.
Savijärvelle tuotiin vuonna 1968 jalostusori Logik, joka jätti kaikkiaan noin 50 jälkeläistä.
Rolfin myötävaikutuksella Hevosjalostusyhdistys pystyi vuokraamaan eurooppalaisten kantakirjojen jalostusoreja astutuskaudeksi, minkä avulla geeniperimää saatiin laajennettua.
Näyttelytoiminta ja kantakirjaukset olivat tärkeä osa yhdistyksen toimintaa, ja ulkomaalaisia vierastuomareita kutsuttiin usein näihin tilaisuuksiin.
Rolfin puheenjohtajakaudella Suomessa syntyneiden varsojen määrä kasvoi moninkertaisesti. Samaan aikaan hevosten laatu ja jalostuslinjat kansainvälistyivät.
Rolf puhui useita kieliä, ja hän teki paljon yhteistyötä eurooppalaisten hevosjalostusyhdistysten kanssa.
Ratsuhevosten määrän lisäämiseksi Suomessa Rolf auttoi tuomaan maahan yhteensä 200 ratsuhevosta Ruotsista, Puolasta ja Neuvostoliitosta.
Samaan aikaan hevosjalostus kehittyi vahvasti. Logikin lisäksi vahvan leimansa suomalaiselle ratsukasvatukselle antoivat Savijärven jalostusorit Escargot, See Löwe, Labyrinth**, Argwohn II ja Arioso.
Savijärvellä on tähän päivään mennessä syntynyt noin 350 varsaa, joista noin 200:lla on SG-etuliite.
Savijärvellä järjestettiin ensimmäiset suositut kesäleirit 50 vuotta sitten.
Ratsastusretket kauniissa maastoissa, kouluratsastus- ja esteharjoitukset sekä kartanomiljöön kummitustarinat jäivät pysyvästi monien nuorten mieleen. Ebba ja Rolf avasivat kotinsa ovet anteliaasti ja varmistivat, että kaikki viihtyivät. Vuonna 1971 perustettiin oma ratsastusseura, Husaariratsastajat ry – Husarryttarna rf.
Rolf oli Suomen Hippoksen ratsu- ja ponivaliokunnan puheenjohtaja vuosina 1991–93 ja jäsen vuonna 1994.
Rolfia voidaan perustellusti kutsua ”Suomen valjakkoajon isäksi”. Hän esitteli urheilulajin Suomessa ja työskenteli ahkerasti sen suosion kasvattamiseksi ja kilpailutoiminnan kehittämiseksi.
Rolf saattoi olla ylpeä omien lastensa menestyksestä valjakkokilpailuissa, usein edustettuina olivat myös Savijärven kasvattamat hevoset. Kruununjalokiveksi nousi SG Oberon, jonka kanssa Arja Mikkonen voitti hevosyksiköiden ensimmäiset MM-kilpailut. Poika Ben on voittanut FEI:n Driver of the Year -palkinnon.
Suomen Ratsastajainliitto nimesi Rolfin vuonna 1997 Vuoden kasvattajaksi.
Hänelle on liiton kultainen ansiomerkki, kultainen kannus ja liiton kunniajäsenyys. Tunnustuksena mittavasta työstä suomalaisen ratsujalostuksen hyväksi Rolf nimitettiin FWB-yhdistyksen (aiemmin Ratsujalostusyhdistys) kunniapuheenjohtajaksi. Rolf on saanut myös Suomen Hippoksen kultaisen ansiomerkin.
Rolf oli luontainen auktoriteetti. Hän oli myös empaattinen ja sydämellinen ihminen. Hän jakoi anteliaasti tietojaan ja tarkasteli ongelmia analyyttisesti. Hän oli suoraselkäinen ja sanansa mittainen mies, joka antoi tukensa tarvittaessa. Hän otti kaikki ja kaiken huomioon, usein pilke silmissään.
Hevosten ja jalostuksen ohella Rolf oli syvästi kiinnostunut maanviljelystä. Vielä aivan viime päivinään hän halusi tietää, kuinka kevätviljelyt etenivät Savijärvellä.
Rolf arvosti sukua ja perinteitä. Perhe oli hänen elämänsä tärkein kiinnekohta.
Hieno todiste yhteenkuuluvuudesta on se, että kaikki hänen lapsensa asuvat edelleen Savijärvellä.
Rolf kohtasi suurimmat surunsa, kun vanhin poikan Harry kuoli traagisesti onnettomuudessa 1993 ja kun hänen vaimonsa Ebba menehtyi 10 vuotta sitten.
Rolfia jäivät suremaan lapset Agneta, Camilla ja Ben sekä lapsenlapset lapsineen.
Hevosjalostus ja hevosurheilu jäävät kaipaamaan Rolfin suoruutta ja sisua, kaikkea mitä hän edusti ja puolusti. Rolfin poismeno jätti tyhjiön. Kiitos Rolf kaikesta, mitä annoit.
Maria Möller, Håkan Wahlman