3-vuotistestin säännöt

Säännöt

Nuorten hevosten arvostelut ovat välietappi nuoren hevosen koulutuksessa ja antavat omistajalle arvokasta tietoa hevosen kilpailu- ja jalostusuran suunnitteluun.

Nuorten hevosten arvostelut mahdollistavat oriiden aikaisen jälkeläisarvostelun ja antavat välineen jalostustammojen valintaan.

 • Testi järjestetään niillä Kyvyt Esiin -paikkakunnilla, joilla on riittävä määrä osallistujia (vähintään kymmenen 3-vuotiasta).
 • Testin ajankohta 1.4-30.5 Kyvyt Esiin -katsastusten yhteydessä
 • Kyvyt Esiin este- ja askellajikoe ovat osa testiä (kts. Kyvyt Esiin -säännöt)

Testin osa-alueet

 • Mittaus (ei vuonna 2019)
 • Rakennearvostelu (voidaan myös suorittaa kaikissa Suomen Hippoksen näyttelyissä 30/5 mennessä)
 • Askellajikoe vapaana ja maasta käsin
 • Irtohypytys

Osallistumisoikeus

Avoin FWB-kantakirjan pääosastoon kuuluville ja Suomen Hippokseen rekisteröidyille 3-vuotiaille hevosille.

Omistajan vastuu

 • Hevonen on todettu terveeksi.
 • Hevosen kotitallissa ei ole todettu tarttuvaa tautia.
 • Rokotukset ovat suositeltavia.
 • Esittäjän on oltava vähintään 16 vuotias.

Ilmoittautuessa omistaja hyväksyy:

 • FWB-yhdistyksellä on oikeus arvostelupöytäkirjojen kopioihin.
 • Tuloksia voidaan käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön.

Yleiset ohjeet

Testin voi suorittaa vain kerran.

Testin kulku

 • Mittaus
 • Tunnistus
 • Irtohypytys ja askellajit
 • Rakennearvostelu
 • Kyvyt Esiin -tilaisuuksien jälkimmäisellä kerralla on 3-vuotistestin arvostelutilaisuus, ellei paikkakuntakohtaisesti ole ilmoitettu poikkeavaa ajankohtaa.
 • Esittäjä/avustajat toimivat tuomareiden ohjeiden mukaisesti.
 • Hevonen arvioidaan nähdyn esityksen perusteella.
 • Rakennearvostelussa hevonen näytetään ilman suojia.

Pisteytys ja tulokset

Pisteytys 4-10 pistettä, 0,1-pisteitä voi käyttää.

Kaikki hevoset pisteytetään seuraavasti: rakenne + askellajit ja rakenne + irtohypytys.

RAKENNE:

 • TYYPPI (T)
 • PÄÄ,KAULA,RUNKO (PKR)
 • JALAT JA LIIKKEIDEN SÄÄNNÖLLISYYS (JLS)

ASKELLAJIT:

 • KÄYNTI (K)
 • RAVI (R)
 • LAUKKA (L)

IRTOHYPYTYS:

 • TEKNIIKKA (TE)
 • KYKY (KY)
 • LUONNE JA YHTEISTYÖKYKY (LY)

Tulokset

Suorituksen jälkeen osallistuja saa suullisen arvostelun. Kirjallinen arvostelulomake ja kokonaistulos lähetetään hevosen omistajalle.

Hyväksytysti testin suorittaneet saavat suorituksestaan plakaatin.

Tuloslistat julkaistaan FWB-yhdistyksen kotisivuilla. Omistajalla on oikeus kieltää tuloksen julkaiseminen. Hevonen, jonka tulos on vähintään 47 pistettä, eikä mikään arvostelukohta ole alle 7, on oikeutettu diplomiin edellyttäen, että sen tulos saadaan julkaista FWB-yhdistyksen kotisivuilla.

Tuloslaskenta

Kokonaistuloksen laskemisessa huomioidaan

Lupaava askellajihevonen
T+PKR+JLS+K+R+L

Lupaava estehevonen
T+PKR+JLS+TE+KY+LY

Diplomi

Vähintään 47 pistettä, mikään arvostelukohta ei saa olla alle 7. Tulos saadaan julkaista FWB-yhdistyksen kotisivuilla.

Arvostelun suorittavat hyväksytyt rakenne- askellaji- ja estetuomarit.

YHTEYSTIEDOT

info@finnishwarmblood.fi

Nopeiten tavoitat meidät laittamalla
viestiä sosiaalisen median kautta

HALLITUS

YHTEISTYÖKUMPPANIT