Ohjeita tuomareille

  1. Kyvyt Esiin -karsinnat eivät ole kilpailu, vaan harjoitus- ja koulutustilaisuus nuorille hevosille ja niiden omistajille. Tämän vuoksi, toisin kuin kilpailuissa, tuomarien tulee sovittaa vaatimuksensa hevosen mukaan, ei päinvastoin.
  2. Kyvyt Esiin -karsinnoissa tulee aina pyrkiä siihen, että tilaisuus olisi hevoselle positiivinen kokemus ja että se onnistuisi omalla tasollaan.
  3. Sen vuoksi esim. esteiden etäisyyksien, korkeuden ja apupuomien käytön tulee määräytyä hevosen arviointipäivän kunnon (henkisen/fyysisen) ja taipumusten mukaan. Eri hevosten ei siten tarvitse suorittaa vaadittuja asioita täsmälleen samalla tavalla.
  4. Tuomarin tulee kertoa osallistujille, miten hän haluaa heidän toimivan hevosta esitettäessä.
  5. Ohjeelliset estekorkeudet ovat: 2-vuotiaat 80-100 cm ja 3-vuotiaat 90-130 cm. Esteitä saa korottaa yli enimmäiskorkeuden vain omistajan luvalla, eikä se saa vaikuttaa arvosteluun.
  6. Hevosen omistaja voi halutessaan pyytää, että hevonen suorittaa estearvioinnin matalammilla esteillä. Tällöin hevonen ei voi kvaalautua estefinaaliin.
  7. Hevosella saa olla etujaloissa jännesuojat, takajaloissa ei sallita suojia.
  8. Ensimmäisellä arviointikerralla hevosten suorituksia ei pisteytetä, mutta niistä annetaan suullinen arvio.
  9. Toisella arviointikerralla suoritukset pisteytetään. Jokaisesta arvostelukohdasta annetaan 4-10 pistettä. 0,1-pisteiden käyttö on sallittu. Finaaliin päästäkseen hevosen pistekeskiarvo täytyy olla vähintään 7,75.

Laskutusohje:

Tuomareita pyydetään lähettämään laskunsa suoraan FWB-yhdistys ry, PL 81, 00101 Helsinki tai info@finnishwarmblood.fi. Päiväraha on 42€/kerta. Jos hevosia on yli 10, ylimeneviltä maksetaan lisäksi 3€/hevonen. Kilometrikorvaus on 0,43 €/km tai matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla toteutuneen mukaan. Muista Y-tunnus tai henkilötunnus matkalaskuun.